Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2015

InaMalajna
Reposted frombromba bromba vianiskowo niskowo
InaMalajna
1612 d4d5 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viameem meem
InaMalajna


Rawr!
This might just be the greatest predator that ever lived :)

July 10 2015

9865 d27c 390

allaboutpynchandbooks:

Guardian of the bookshelf

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
InaMalajna
5285 82ba 390
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh vianiskowo niskowo
InaMalajna
8102 0af3 390

June 30 2015

InaMalajna
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viagethighwithme gethighwithme
InaMalajna
1182 8f24 390
InaMalajna
InaMalajna
1393 ba25 390
InaMalajna
1394 bfba 390
InaMalajna
3450 bcda 390
we want a kitten
Reposted fromJonae Jonae viatavorite tavorite
InaMalajna
9016 9662 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viatavorite tavorite
InaMalajna
1624 3b74 390
InaMalajna
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaRozaa Rozaa

June 29 2015

InaMalajna
1605 86a4
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viastrangeme strangeme
InaMalajna
7310 65ab 390
InaMalajna
7234 db9c 390
everybody hates ... olly.
Reposted fromEdgi Edgi vianoisetales noisetales
InaMalajna
7085 79b5 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaepi epi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl